photos by: Tadej Rupnik and Božo Uršic Dober tek po cezmejnih poteh okusov

PROJEKT


S projektom Enjoy tour, ki poteka na cezmejnem obmocju Slovenije in Italije, zelimo spodbuditi razvoj in promocijo podezelskega turizma in ga povezati s ponudbo kakovostnih tipicnih izdelkov. To zelimo doseci z aktivnostmi v podporo pridelavi in trzenju tipicnih izdelkov. Prav tipicni pridelki in izdelki so v povezavi z naravnimi bogastvi priloznost za nadgradnjo sedanje ponudbe gastronomskega turizma in turizma nasploh. Zelimo povezati vse obstojece akterje (vinske turisticne ceste, druge tematske poti, stevilni ponudniki) in obmocje predstaviti kot celoto, obiskovalci pa lahko nato sami izbirajo, kar jim ustreza.

V projekt je vkljucenih enajst partnerjev: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pokrajina Gorica (ITA), Pokrajina Videm (ITA), Obcina Idrija, Idrijsko-cerkljanska azvojna agencija Idrija-cerkljanske, ARIES Posebna agencija Trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske zbornice Trst, Gibanje za promocijo vinskega turizma v FJK, INFORMEST (Center za pospesevanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja), Dezelna Kmecka zveza, Obcina Kobarid, Obcina Ajdovscina. Partnerji predstavljajo cezmejno obmocje, ki se ponasa z naravnimi lepotami in tipicnimi gastronomskimi izdelki v duhu tradicije in spostovanju ter ohranjanju okolja.

Aktivnosti v okviru projekta ENJOY TOUR so zelo raznolike; od usposabljanja v okviru studijskih ogledov, izmenjave dobrih praks, ocenjevanj vina in suhih mesnin, izdelave brosur z ribjimi recepti in delu na ribiskem turizmu, cebelarski del z ureditvijo cebelnjakov in likovnimi delavnicami, do mrezenja/povezovanja poti dobrih okusov in vinskih cest s poudarkom na trajnostnem razvoju, ki vedno bolj zaznamuje turisticno ponudbo in povprasevanje. Rezultat projekta bodo usposobljeni, izobrazeni in osvesceni pridelovalci, ponudniki, turisticni delavci in mladina, ki se bodo udelezili izobrazevanj in promocijskih in informativnih prireditev. Vzpostavljeni bodo stiki v verigi od pridelovalcev, ponudnikov do porabnikov tipicnih izdelkov cezmejnega obmocja. Vecja bo prepoznavnost obmocja, dosezene rezultate pa bodo uporabili predstavniki vseh ciljnih skupin.

Projekt bo trajal 30 mesecev, od avgusta 2012 do januarja 2015, s skupnimi stroski v visini 391,374.32 €.

 

logo partner progetto enjoy logo partner logo partner cars logo partner logo partner logo partner logo partner logo partner logo partner informest logo partner logo partner logo partner logo partner italia slovenia